ติดต่อเรา

สำนักงานเลขานุการสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย

เลขที่ 10/47 ซอยประวิทย์และเพื่อน (เทศบาลรังสรรเหนือซอย 14) ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร : 02-589-2143-45 โทรสาร : 02-589-2146