สมาชิก

เลขที่สมาชิก ชื่อสมาชิก (English) ชื่อสมาชิก (ไทย) ธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์ Website
สามัญ 1Thai Solar Future Co.,Ltd.บริษัทไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ นักวิชาการ นักวิจัย เป็นที่ปรึกษา ซื้อ-ขายวัสดุอุปกรณ์02-589-2143-45www.thaisolarfuture.com
สามัญ 2Ekarat Engineering Public Company Limitedบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตเซลล์ ผลิตแผง ออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์02-719-8777www.ekarat-transformer.com
สามัญ 3Polytechnology Co., Ltd.บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด1. ธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์
2. จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องมือวัดคุมอัตโนมัติสำหรับกระบวนการอุตสาหกรรม ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม
 02-960-5070 www.polytech.co.th
สามัญ 4Thai Agency Engineering Co., Ltd.บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัดธุรกิจผลิตแผง ออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์02-691-5900www.thai-a.com
สามัญ 5NEO CLEAN ENERGY COMPANY LIMITEDบริษัท นีโอ คลีน เอนเนอร์ยี่ จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์www.neoclean.co.th
สามัญ 6CLEANMAX IHQ (Thailand) Co., Ltd.บริษัท คลีนแม็กซ์ ไอเอชคิว (ไทยแลนด์) จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา งานบำรุงรักษาระบบ และธุรกิจการเงิน02-126-8000www.cleanmax.com
สามัญ 7Logic Power Co., Ltd.บริษัท ลอจิกพาวเวอร์ จำกัดธุรกิจซื้อ-ขายวัสดุอุปกรณ์ ออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์02-835-3228www.logicpowerth.com
สามัญ 8CK Power Public Company Limitedบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ซื้อ-ขายวัสดุอุปกรณ์ เป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า02-691-9720-34www.ckpower.co.th
สามัญ 9Siemens Industrial Limitedบริษัท ซีเมนส์ อินดัสเทรียล จำกัดธุรกิจผลิตวัสดุอุปกรณ์02-715-5588www.siemens.com
สามัญ 10Power Solution Technologies Public Company Limitedบริษัท เพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)ธุรกิจธุรกิจซื้อ-ขายวัสดุอุปกรณ์ ออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า02-993-8982www.pst.co.th
สามัญ 11Cleantech Solar (Thailand) Co., Ltd.บริษัท คลีนเทคโซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และธุรกิจการเงิน02-670-9002www.cleantechsolar.com
สามัญ 12ATT Consultant Co., Ltd.บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา02-509-9050-6www.attconsult.com
สามัญ 13Loy Supply and Service Co., Ltd.บริษัท ลอย ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา ซื้อ-ขายวัสดุอุปกรณ์ และเป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์02-551-7752www.loyss.com
สามัญ 14Gunkul Engineering Public Company Limitedบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)ธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และเป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า0-2242-5800www.gunkul.com
สามัญ 15Italian Thai Development PCL.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อฟเมนต์ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ งานบำรุงรักษา02-716-1600www.itd.co.th
สามัญ 16GridWhiz (Thailand) Co., Ltd.บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา งานบำรุงรักษา และอื่น ๆ 02-061-9519www.gridwhiz.com
สามัญ 17Delta Green Industrial (Thailand) Co., Ltd.บริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดธุรกิจผลิตวัสดุอุปกรณ์02-709-2800www.deltaww.com

www.deltathailand.com
สามัญ 18CSPM (THAILAND) LIMITEDบริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ งานบำรุงรักษา จำหน่ายอินเวอร์เตอร์02-503-9243www.cspm.co.th
สามัญ 19Engineo Co., Ltd.บริษัท เอ็นจินีโอ จำกัดจำหน่ายสินค้าด้านพลังงานทดแทน เช่น แผงโซล่าเซลล์ กังหันลมผลิตไฟฟ้า กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า อุปกรณ์ประหยัดพลังงานทุกประเภท,ธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ , นักวิชาการ นักวิจัย เป็นที่ปรึกษา ซื้อ-ขายวัสดุอุปกรณ์053-222-760www.engineo.co.th
สามัญ 20Solomon Technology Thailand Co., Ltd.บริษัท โซโลมอน เทคโนโลยี่ ไทยแลนด์ จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ซื้อ-ขายวัสดุอุปกรณ์ จำหน่ายอินเวอร์เตอร์02-574-6409www.solomon.co.th
สามัญ 21Astronergy Solar (Thailand) Co., Ltd.บริษัท แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัดธุรกิจผลิตเซลล์ ผลิตแผง ผลิตวัสดุอุปกรณ์ ออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า02-168-7090www.astronergy.com
สามัญ 22Kemrex Co., Ltd.บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด ธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์02-751-0900, 02-715-0400 www.kemrex.com
สามัญ 23Ciel and Terre (Thailand) Co., Ltd.บริษัท ซิเอล แอนด์ แตร์ (ประเทศไทย) จำกัดธุรกิจผลิตวัสดุ ออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา และซื้อ-ขายวัสดุอุปกรณ์02-660-3850www.cieletterre.net
สามัญ 24TOTAL SOLAR (THAILAND) CO., LTD.บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัดธุรกิจออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา งานบำรุงรักษา และเป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า02-163-6364-71www.solar.total.asia.com

www.total.co.th
สามัญ 25LEONICS Co., Ltd.บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัดธุรกิจผลิตวัสดุอุปกรณ์ ออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ซื้อ-ขายวัสดุอุปกรณ์ด้านพลังงาน02-746-9500www.leonics.com

www.leonics.co.th
สามัญ 26Global Power Synergy Public Company Limitedบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจด้านพลังงาน02-140-4600www.gpscgroup.com
สามัญ 27Bangkok Solar Power Co., Ltd.บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัดธุรกิจผลิตเซลล์ ผลิตแผง ผลิตวัสดุอุปกรณ์ ออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า038-577-226-9www.bangkoksolarpower.com
สามัญ 32Schneider (Thailand) Ltd.บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา ผลิตวัสดุอุปกรณ์02-617-5397www.se.com
สามัญ 36Intertek Testing Services (Thailand) Ltd.บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านเซลล์แสงอาทิตย์02-765-2888www.intertek.com

www.intertek.co.th
สามัญ 37Preformed Line Products (Thailand) Ltd.บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัดธุรกิจออกแบบ ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อุตสาหกรรม โครงสร้างรองรับแผงโซลาร์เซลล์02-739-4026www.preformed.asia/Thailand
สามัญ 40Solventia Solar Co., Ltd.บริษัท โซลเวนเทีย โซลาร์ จำกัดธุรกิจผลิตวัสดุอุปกรณ์ ออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบโซลาร์เซลล์ เป็นที่ปรึกษา02-105-0500www.solventiasolar.com
สามัญ 43Lock Solar International Co., Ltd.บริษัท ล็อค โซลาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดธุรกิจผลิตวัสดุอุปกรณ์ และซื้อ-ขาย 02-036-7673www.locksolar.com
สามัญ 44SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITEDบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)ธุรกิจผลิตแผง วัสดุอุปกรณ์ ออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์02-392-0224-6www.solartron.co.th
สามัญ 46DNV GL (Thailand) Co., Ltd.บริษัท ดีเอ็นวี จีแอล (ประเทศไทย) จำกัดเป็นที่ปรึกษาด้านระบบเซลล์แสงอาทิตย์02-115-9868www.dnvgl.com
สามัญ 51Conergy (Thailand) Limeted.บริษัท คอนเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัดธุรกิจผลิตแผง ผลิตอุปกรณ์ ออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ บำรุงรักษา02-226-0472www.conergy.co.th
สามัญ 55Solarcon Co., Ltd.บริษัท โซลาร์คอน จำกัดธุรกิจเป็นที่ปรึกษาและงานบำรุงรักษา 02-879-7781-4www.solarcon.co.th
สามัญ 56Super Energy Group Co., Ltd.บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา งานบำรุงรักษา02-361-5591www.super-energy.co.th
สามัญ 58Premier Products Public Company Limitedบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า02-301-2100-1www.premier-products.co.th
สามัญ 59Solar D Corporation Co., Ltd.บริษัท โซลาร์ ดี คอร์ปอเรชัน จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา งานบำรุงรักษา02-026-3099www.solar-d.co.th
สามัญ 64SOLAR PPM CO., LTD.บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัดธุรกิจผลิตวัสดุอุปกรณ์ ซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ งานบำรุงรักษา02-628-6100www.solarppm.co.th
สามัญ 65Piller (Thailand) Co., Ltd.บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด1. ธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ซื้อขายวัสดุอุปกรณ์
2. ผลิตและจำหน่ายชุดเครื่่องกำเนิดไฟฟ้า MAXWELL GENERATING SET จำหน่าย PILLER UPS และ EuroMax Unit Substation
02-805-8168-9www.piller.co.th
สามัญ 66K.G. Engineering Co., Ltd.บริษัท เค.จี.วิศวกรรม จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา งานบำรุงรักษา02-951-4455www.kge.co.th

www.kgsolar.com
สามัญ 67Process Engineering Services Co., Ltd.บริษัท โปรเซสเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด1.ธุรกิจ ออกแบบ และ ติดตั้ง รับเหมา งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ และ ดับเพลิง
2. ธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์
02-941-2300-9www.pesco.co.th
สามัญ 68Assyce Asia Ltd.บริษัท แอสซีเซ่ เอเชีย จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา ซื้อ-ขาย วัสดุอุปกรณ์ และเป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์02-117-9545www.assyceasia.com
สามัญ 69Cleansolar Energy Co., Ltd.บริษัท คลีนโซลาร์ เอนเนอร์จี จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา งานบำรุงรักษา และเป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์+66818313590www.fb.com/CleansolarTH
สามัญ 72SENA Solar Energy Co., Ltd.บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์02-541-4642www.senasolarenergy.com

www.sena.co.th
สามัญ 73ILF Consulting Engineers (Asia) Ltd.บริษัท ไอแอลเอฟ คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ (เอเชีย) จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษาและงานบำรุงรักษา02-090 2977-80www.ilf.com
สามัญ 75Bynature Co., Ltd.บริษัท บายเนเจอร์ จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์02-950-4371-3
สามัญ 77Brilliant Power Co., Ltd.บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา งานบำรุงรักษา ซื้อ-ขายอุปกรณ์ และเป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า02-100-1158-59www.blpower.co.th

Fb: www.facebook.com/blpower.co.th
สามัญ 78Enmax Solar l Co., Ltd.บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ วัน จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา งานบำรุงรักษา ซื้อ-ขายอุปกรณ์ และเป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า034-864-349www.enmax.co.th
สามัญ 80Solar Express Co., Ltd.บริษัท โซล่า เอ็กซ์เพรส จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา บำรุงรักษาระบบ และซื้อขายวัสดุอุปกรณ์www.solarexpress.co.th
สามัญ 82Enerray UAC (Thailand) Co., Ltd.บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา บำรุงรักษาระบบ และซื้อขายวัสดุอุปกรณ์02-936-1701-06www.enerrayuac.co.th
สามัญ 84Juwi Renewable Energies Thai Company Limitedบริษัท ยูวี่ รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จีส์ ไทย จำกัธุรกิจออกแบบและติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ งานบำรุงรักษา เป็นที่ปรึกษา02-252-6754-7www.juwi.com
สามัญ 85Solar Energy Laboratory Ltd.บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี แลบอราตอรี่ จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์02-277-0599, 02-018-3562Solar Energy Laboratory Co., Ltd.
สามัญ 86TPI ALL SEASONS CO., LTD.บริษัท ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ จำกัดธุรกิจผลิตวัสดุ-อุปกรณ์02-678-5000www.tpipolene.co.th
สามัญ 87Honesty Solution Co., Ltd.บริษัท ออนนิสที โซลูชั่น จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา จำหน่ายสายไฟ02-000-7191www.honestysolution.com
สามัญ 91Green Yellow (Thailand) Co., Ltd.บริษัท กรีน เยลโล่ (ไทยแลนด์) จำกัดธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ งานบำรุงรักษา และเป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า02-079-8081www.greenyellow.co.th
วิสามัญ 1001AEC DISTRIBUTION (THAILAND) CO., LTD.บริษัท เออีซี ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัดธุรกิจซื้อขายวัสดุอุปกรณ์02-136-9213www.chikosolarthai.com
วิสามัญ 1002Glow Energy Public Company Limitedบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)ธุรกิจเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า ธุรกิจการเงิน02-670-1500www.glow.co.th
วิสามัญ 1003Yanhee Solar Power Co., Ltd.บริษัท ยันฮี โซล่า เพาเวอร์ จำกัดธุรกิจเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า 02-879-0300www.yanhee.co.th
วิสามัญ 1004Impact Solar Limitedบริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัดธุรกิจเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า 02-825-9292www.impactsolar.co.th
วิสามัญ 1005BayWa r.e. Solar Systems Co., Ltd.บริษัท เบย์วา อาร์.อี. โซลาร์ ซิสเต็มส์ จำกัดธุรกิจซื้อขายวัสดุอุปกรณ์02-020-5750http://solar-distribution.baywa-re.co.th/en
วิสามัญ 1006Kamalasai Bio Power 2010 Co., Ltd.บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัดธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล043-899-399
วิสามัญ 1007Bluesky Energy Co., Ltd.บริษัท บลูสกาย เอ็นเนอร์จี จำกัดธุรกิจเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า www.blueskyener.com
วิสามัญ 1008D and J Clean Energy System Co., Ltd.บริษัท ดี แอนด์ เจ คลีน เอนเนอร์ยี่ ซิสเท็ม จำกัดธุรกิจเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า02-749-5312-3
วิสามัญ 1009SP Solar International Co., Ltd.บริษัท เอสพี โซล่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดธุรกิจผลิตแผง ซื้อ-ขายวัสดุอุปกรณ์ ออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์02-946-1038-9www.true-solar.com

www.spsolar.co.th
วิสามัญ 1010Siam Solar Co., Ltd.บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัดธุรกิจเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า02 6351440Siam_solar@hotmail.co.th
วิสามัญ 1011Staubli (Thailand) Co., Ltd.บริษัท สตอบลี (ไทยแลนด์) จำกัดธุรกิจผลิต ซื้อ-ขายวัสดุอุปกรณ์02-1681424www.staubli-alternative-energies.com
วิสามัญ 1012Hansa Meyer Global Transport Co., Ltd.บริษัท ฮันซ่า เมเยอร์ โกลบอล ทรานสปอร์ต จำกัดธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ02-266-6626-7www.hansameyer.com
วิสามัญ 1013WHA Utilities and Power Public Company Limitedบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจเป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า02-719-9559www.wha-up.com
วิสามัญ 1014BCPG Public Company Limitedบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)ธุรกิจเป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า02-335-8914www.bcpggroup.com
วิสามัญ 1015M Global Sourcing Ltd.บริษัท เอ็ม โกลบอล ซอร์สซิ่ง จำกัดธุรกิจซื้อ-ขาย วัสดุอุปกรณ์034-864-091
วิสามัญ 1016Standard Ngv Co., Ltd.บริษัท สแตนดาร์ด เอ็นจีวี จำกัดธุรกิจเป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า02-581-1676
วิสามัญ 1017VENA ENERGY SOLAR (Thailand) CO., LTD.บริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซล่าร์ (ประเทศไทย) จำกัดธุรกิจเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้า 02-654-3772-3www.venaenergy.com
วิสามัญ 1020Thai MM Limited.บริษัท ไทย เอ็มเอ็ม จำกัดธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านระบบเซลล์แสงอาทิตย์02-643-8648www.mottmac.com
วิสามัญ 1024Jinko Solar Co., Ltd.บริษัท จิงโกะ โซลาร์ จำกัดธุรกิจผลิตแผงโซลาร์เซลล์ เป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์081-373-5478www.jinkosolar.com
วิสามัญ 1027Symbior Solar Limited บริษัท ซิมไบโอร์ โซลาร์ จำกัดธุรกิจเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์02-129-3238
วิสามัญ 1032Thai Solar Energy Public Company Limitedบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์02-2584530www.thaisolarenergy.com
วิสามัญ 1036Longi Solar Technology Co., Ltd.บริษัท หลงจี โซล่าร์ เทคโนโลยี จำกัดธุรกิจผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ผลิตแผง ออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา งานบำรุงรักษา และเป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์+86(0)2161047330www.en.longi-solar.com
วิสามัญ 1037Clenergy International (Thailand) Co., Ltd.บริษัท คลีนเนอร์จี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดธุรกิจผลิตวัสดุอุปกรณ์ ออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์02-277-5201www.clenergythailand.com